سواد رسانه ای - خانواده و فضای مجازی شهرستان مراغه

خانواده و فضای مجازی

جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم جلسه چهاردهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم جلسه هفدهم جلسه هجدهم آزمون سواد رسانه ای

کلاس تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1

هفتمین دوره نسرا 3

کلیات سواد رسانه ای : تعریف رسانه
کلیات سواد رسانه ای : کارکردهای رسانه
کلیات سواد رسانه ای : نقشه هوایی
کلیات سواد رسانه ای : کلیاتی از رسانه شناسی و جریان شناسی
کلیات سواد رسانه ای : تفکر انتقادی
رسانه شناسی: تعاریف و نظریه های رسانه
رسانه شناسی: زبان رسانه
رسانه شناسی: جنگ روایت ها
رسانه شناسی: انواع رسانه ها
جریان شناسی: نظریه تافلر
جریان شناسی: نسبت قدرت و رسانه
تفکر انتقادی جلسه اول
تفکر انتقادی جلسه دوم (فنون اقناع)
تفکر انتقادی جلسه دوم (مغالطات)
آداب مصرف رسانه ای: رژیم مصرف چیست؟
آداب مصرف رسانه ای: آسیب های مصرف رسانه
آداب مصرف رسانه ای: الگوی مصرف رسانه 1
آداب مصرف رسانه ای: الگوی مصرف رسانه 2
آداب مصرف رسانه ای: آداب مصرف رسانه در خانواده


آموزش مقدماتی نرم افزار فتوشاپ ویژه شهرستان مراغه

آموزش نرم افزار فتوشاپ

جلسه اول - آشنایی با نرم افزار فتوشاپ
جلسه دوم - ایجاد فایل و آشنایی با مفاهیم اولیه
جلسه سوم - اصلاح ابعاد و رنگ
جلسه چهارم - لایه ها در فتوشاپ
جلسه پنجم - ترکیب و اصلاح لایه ها
جلسه ششم - انواع لایه ها
جلسه هفتم - ابزار انتخاب
جلسه هشتم - ماسک کردن
جلسه نهم - انواع لایه ها و ابزارهایشان
جلسه دهم - انواع ذخیره و خروجی
جلسه یازدهم - ترکیب بندی در طراحی
جلسه دوازدهم - انتخاب رنگ در طراحی
جلسه سیزدهم - کار عملی طراحی جلد کتاب
جلسه چهاردهم - کار عملی طراحی پوستر